Etiket: AMAÇ

Amacımız

0 comments4007AMAÇ

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında, öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bilimsel becerilere sahip bireylerden oluşan toplumlar, diğerlerine göre belirgin bir güce sahiptir. Ülkemizin de böylesine bir güce sahip olması, özellikle orta öğretim düzeyinde yapacağı öğretim tasarımıyla yakından ilişkilidir. Baş döndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı yüzyılımızda bilim ….  Read More