Kuşadası STEAM ve Astronomi Bilim Şenliği Yürütme Ekibi:

Zeynep KARUL /Proje yürütücüsü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, 2000 yılı mezunudur. Meslekte 19. yılını dolduran Zeynep KARUL 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren Kuşadasında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. İngilizce Dersleri dışında okulun proje ekiplerinde gönüllü olarak çalışan öğretmenimiz, okulunda Tübitak 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programlarında yürütücü olarak görev almış, Farklı 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programlarında (Bursa/Balıkesir/Van/Aydın)  Atölye Lideri olarak bulunmuştur   , kurumunda yapılan STEM projelerinde destek personel olarak yardımcı olmuş, Astronomi ile ilgili  Ulusal, Uluslararası Konferanslara katılım sağlamıştır. .Aynı zamanda çalıştığı kurumda, Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) ve  Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projeleri yazmış, koordinatörlüğünü yaptığı projeye hibe hakkı kazanarak 2015/2107 yılları arasında “TheSons Of The Sun” isimli projeyi tamamlamış, Ortak olarak bulunduğu “ForeignLanguagesYes: FLY” isimli projenin okul irtibat kişisi olarak projeyi yürütmektedir. Bunların yanısıra okulda E-Twinning projeleri yürütmektedir.

 Proje yürütücüsü olarak görevleri ekip içi görev paylaşımı,proje kapsamında gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlanması,protokollerin hazırlanıp imzalanması,etkinliklerin gerçekleştirileceği mekan ile ilgili organizasyonların yapılması, proje  çalışma takvimin oluşturulmasıdır.

Projedeki Görevleri; Proje formlarının TÜBİTAK sistemine yüklenmesi, konuşmacı, atölye lideri ve rehber seçimleri, şenlik esnasında organizasyonların koordine edilmesi.

——————————————————————————————————–

Mert KOÇER / Proje Yürütme Ekibi: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Öğretmenliği mezunudur. Aydın İli Kuşadası İlçesinde Fen Bilimleri ve BTR Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde büyük tecrübeye sahiptir ve çok sayıda projede yer almıştır. Özellikle Astronomi projeleri konusunda bir çok projede yürütücü olarak görev almıştır..

29 Mart 2006 yılında, Antalya’da TÜBİTAK Gözlemevi desteğiyle yapılan “Tam Güneş Tutulması ve Astronomi Sempozyum”una katıldı ve bu tarih onun için “Gökbilim” doğum tarihi olmuştur. 4 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesinin organize ettiği “Amatör Teleskop Yapım Çalıştayı ve Astronomi Sempozyumuna” katıldı. Burada teleskop yapımını 6 gün boyunca uygulamalı olarak yapmayı öğrendi. Bu sayede görev yaptığı okullarda öğrencileriyle birlikte kendi teleskobunu yaparak gökyüzü gözlemleri düzenledi. 2011 yılında Astronomi konulu “”FromIcarustoInterplanetaryTravels” adlı Comenius Projesi düzenleyerek 8 öğrencisini yurtdışına çıkardı. 2012 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından koordine edilen “GALILEO ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI” ndan sonra “Galileo Öğretmeni” unvanı aldı. 2015 yılında  “Space Design Challenge” adlı NASA projesinde jüri üyesi olmak üzere Brasov-Romanya’ya davet edildi. 2015 yılında İsviçre CERN’de bir hafta süren Parçacık Fiziği eğitimine davet edildi. 2008 yılından bu yana TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ(TUG) tarafından koordine edilen atölye çalışmalarını yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. ESO – Avrupa Güney Gözlemevi Türkiye Aydın Yerel Koordinatörüdür. Ayrıca NASA ve CERN’deki Türk bilimadamlarını Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı desteği ile öğrencilerle buluşturmaktadır.

Öğrencileriyle birlikte; Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in uydularını, Ay’ın kraterlerini, Meteor yağmurlarını ve çeşitli Kuyrukluyıldız geçişlerini gözlemledi. Yaşamında karşılaştığı herkesi gökbilim ile tanıştırmayı kendisine hobi edinmiştir. 

www.astrookul.org adlı  bir web sayfası ile astronomi temalı etkinliklerini ve bilgilerini paylaşmaktadır.

Projedeki Görevleri;Proje formlarının TÜBİTAK sistemine yüklenmesi, Konuşmacı,  Astronomi atölyelerinin seçimi, atölye lideri ve rehber seçimleri, şenlik esnasında organizasyonların koordine edilmesi.

——————————————————————————————————–

Bilay GÜNGÖR / Proje Yürütme Ekibi : 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunudur. Aydın ili Kuşadası ilçesinde Makbule – Hasan Uçar Anadolu Lisesi’nde (proje okulu) coğrafya öğretmeni olarak 10 yıldır görev yapmaktadır. Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yaparak 21.yılını bitirmiştir. Son çalıştığı okulda 2 kez öğrencileri ile TÜBİTAK liseler arası proje yarışmalarında danışman öğretmen olarak görev almıştır. Ayrıca Makbule – Hasan Uçar Anadolu Lisesi’nde 3 yıldır sürdürülen TÜBİTAK bilim şenliklerinde görev almaktadır. 2018 yılında BTR öğretmeni Mert Koçer tarafından koordine edilen “Asteroid kaşifleri” projesinde görev aldı. Coğrafya öğretmeni olarak öğrencilerine bilim aşkını aşılamak ve özellikle de israf, doğal kaynakları doğru ve verimli kullanmak, sürdürülebilirlik konularında öğrencilerini bilgilendirmeye çalışır. Ayrıca okulun MEB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli başlatılan Türkiye’nin en büyük çevre hareketi SIFIR ATIK projesinde danışman öğretmendir.

Projedeki Görevleri; Astronomi atölyelerinin seçimi, atölye lideri ve rehber seçimleri, şenlik esnasında organizasyonların koordine edilmesi.

——————————————————————————————————–

Eylem EREN / Proje Kontrol ve Denetleme Ekibi: 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, 1999 yılı mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 19 yıldır İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2013 yılından beri Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinin öğrencilerimize farkındalık oluşturmak, bilime olan ilgilerini arttırmak, bilimsel metotlarla düşünmeyi öğrenmek, ufuklarını genişletmek inancıyla proje ekiplerinde gönüllü olarak çalışmaktadır.  Okulunda Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) kapsamında 2015/2107 yılları arasında “TheSons Of The Sun” isimli projede ve okulun ortak olarak bulunduğu “ForeignLanguagesYes: FLY” isimli projede proje ekibinde yer almıştır. 

Projedeki Görevleri; Proje Kontrol ve Denetleme Ekibi içerisinde görevi atölye malzemelerinin seçimi ve kontrolü, bilim şenliği esnasında organizasyonların koordine edilmesidir. 

——————————————————————————————————–

Sevgi AKAR / Proje Ölçme ve Değerlendirme Ekibi:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunudur. 21 yıldır psikolojik danışman olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapmaktadır.2016 yılından beri Aydın ili Kuşadası ilçesi Makbule Hasan Uçar Anadolu lisesinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır. Kız çocuklarının okullaştırılması kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almıştır. Yaratıcı drama kullanarak gençlerde iletişim, öfke kontrolü ve problem çözme becerileri alanında çalışmalar da bulunmaktadır.Genç hayat vakfı desteğiyle 2014 yılında yürütülen”eşitlik içeri şiddet dışarı “eğitimlerinde eğitimci olarak görev almıştır.Unicef destekli psikososyal destek programı eğitimini alarak okulunda grup çalışmaları yürütmektedir.Bağımlılıkla mücadele eğitimlerini alarak okulunda grup çalışmaları yürütmektedir.

Projedeki Görevleri; Anketlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini yapmaktır.

——————————————————————————————————–

Mehmet EREN / Proje Yaygınlaştırma Ekibi : 

Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 1996 yılı mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 23 yıldır Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından beri Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri alanında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Öğrencilerde farkındalık oluşturmak, bilime olan ilgilerini arttırmak, bilimsel metotlarla düşünmelerini sağlamak ve öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde proje ekiplerinde gönüllü olarak çalışmaktadır.  Bu doğrultuda hizmetiçi eğitim ve seminer çalışmalarına katılmaktadır. Okulunda 2018 yılında TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında proje yürütücüsü olarak görev almıştır. 

Proje Yaygınlaştırma Ekibi içerisinde görevi; yaygınlaştırma faaliyetleri doğrultusunda duyuruların, etkinliklerin ve haberlerin sosyal medya ve web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamaktır.

——————————————————————————————————–

(http://kusadasibilimsenligi.com/) Proje personeli ve eğitmenlerimizin; eğitim düzeyi, bilgi birikimi ve tecrübeleri yeterli olup “Kuşadası STEAM ve Astronomi Bilim Şenliğini” en güzel şekilde planlayıp gerçekleştirebileceklerdir.