Hedef Kitle

       “Kuşadası STEAM ve Astronomi Bilim Şenliği” projesi fikir aşamasında, projenin sağlıklı, verimli yürütülmesi ve hedefe hizmet etmesi açısından, planladığımız etkinlikleri dikkate alarak hedef kitlemizi 4 ana grupta sınıflandırdık.

  • Kuşadası Eğitim Bölgesinde eğitim almakta olan anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden seçilecek öğrenci grupları; 

29/31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmayı planladığımız şenliğimizde atölyelerimizin ve etkinliklerimizin büyük bir kısmı Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi binası ve okula bağlı birimlerde (bahçe/kantin) yapılacaktır. Okulumuzun birimlerinde yapılacak 43 etkinlik öğrenci seviyeleri gözetilerek gruplandırılmıştır. Her bir atölye,  29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde günde dört, 31 Mayıs 2020 tarihinde günde 2 olmak üzere, şenlik boyunca toplam 10 oturum yapılacak, her bir atölyeye 20 öğrenci katılacaktır. Öğrenciler, Kuşadası bölgesinde çalışan öğretmenler ile koordineli çalışma sonrası atölyelere randevu ile gelecek, öncesinden hangi yaş grubunun ve hangi öğrencilerin, hangi atölyeye gideceği önceden belirlenmiş olacaktır. Böylelikle hem gelen hedef grup için hem de atölyeyi yapacak atölye lideri ve rehberler için kolaylık sağlanmış olacaktır.

  • Kuşadası Eğitim bölgesinde Milli Eğitime bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, bilime gönül vermiş tüm öğretmen, öğretmen adayı öğrenci grupları;

Öğretmenlerimiz Şenlik boyunca yapılacak 43 atölye ve Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinden gelecek olan alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek olan 8 farklı Seminerde hem bilgilerini tazeleyecek ve yenileyecekler hem de derslerinde kullanabilecekleri, öğrenciyi eğitimin merkezine alan dinleyerek değil yaparak öğrenmelerini sağlayacak farklı etkinlikler öğrenme fırsatı elde edecekler.

  • Çocukları Kuşadası’nın farklı kademelerinde eğitim alan anne- babalarımız, velilerimiz;

Öğrencinin eğitilmesi konusu ele alınır alınmaz karşımıza aynı zamanda anne- baba eğitimi konusu da çıkmaktadır. Çünkü öğrencilerin davranışlarının değişmesinde ve olgunluk kazanmasında aile eğitimi, okulda verilen eğitimden daha önemli yer tutmaktadır. Buradan hareketle, velilerimizi de şenliğimizin hedef kitlesi grubuna dâhil ederek, onları eğitim sürecinin içine çekeceğiz.

  • Kuşadası nüfusunu oluşturan, okullarla ya da eğitimle bağlantısı kalmamış ancak bilimi ve öğrenmeyi seven, takip etmek çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan halkımız;

Öğrenmeye istekli ancak Kuşadası’nda sınırlı bilimsel etkinlikler nedeniyle kendilerine alan bulamayan ve ulaşmak istediğimiz halkımız, gerek akademisyenlerimizin keyifli sunumları ile gerek atölye katılımları gerekse hem gündüz hem gece yapılacak gökyüzü gözlemleri ile bilimle iç içe 3 tam gün geçirecektir.