Amacımız

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında, öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bilimsel becerilere sahip bireylerden oluşan toplumlar, diğerlerine göre belirgin bir güce sahiptir. Ülkemizin de böylesine bir güce sahip olması, özellikle orta öğretim düzeyinde yapacağı öğretim tasarımıyla yakından ilişkilidir.

Baş döndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı yüzyılımızda bilim artık toplumun sadece belirli bir kesiminin uğraşı alanı olmaktan çıkmış toplumun tüm kesimlerini direkt ya da dolaylı olarak etkileyen bir yapıya bürünmüştür. 

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün en büyük arzularından ve amaçlarından biri, bölgede eğitim almakta olan öğrencilerin 2023 Vizyonunda da bahsi geçtiği üzere, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olmasını sağlamak ve ‘Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye” sloganı ile hareket etmektir. Bu nedenle, “Kuşadası STEAM ve Astronomi Bilim Şenliği” düzenlemeye karar verdik.

 Proje konumuzun iki temel unsurundan birini Astronomi olarak belirledik çünkü Astronomi (Gökbilimi), bilim dalları arasında en eski olanlardandır ve özellikle antik çağlarda en yoğun anlamda icra edilen, bilimlerin anası olarak görülen bir bilimdir. Astronomi diğer tüm bilim dallarına ilham ve esin kaynağı olmuştur.

Bununla birlikte, özellikle son 10 yılda dünya genelinde ilk olarak STEM olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen eğitimi destekleyen program, son birkaç yıl içinde STEM+A veya STEAM olarak, Arts yani Sanat alanını da kapsamaya başlamıştır.

Bilimin çıkış noktası olan Astronomiyi diğer disiplinlerle öğrencilerimizin keyif alacağı bir şekilde harmalayacak olan STEAM sadece bir eğitim programı değil; her öğrencinin erken yaşta eğitimini kendi ellerine alarak, hangi alanlarda istekli olduğunu keşfettikçe o alanlarda kendisini geliştirmesine destek olan bir programdır. Bu programın en iyi şekilde kullanılması için bu ortamı yaratabilecek olan veli ve eğitmenlerdir. Onların rolü, bu programın doğru işlemesinin en ana sebebidir.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı süresince okulda gerçekleştirilen STEM içerikli etkinlikler nedeniyle ilçemiz okullarından Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Haziran ayında "STEM School Label Competent" etiketi ile ödüllendirildi. European Schoolnet çeşitli kategorilerde etiket almaya hak kazanan okullar arasında yaptığı değerlendirmede Avrupa genelinde 20 okulu "STEM Okul Elçisi" olarak belirledi. Seçilen 20 okul arasında Türkiye'den 2 okul bulunuyor. Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Türkiye'deki iki STEM Okul elçisinden biri oldu. Sanatı da çalışmalarımıza dahil ederek hem ilçemizde hem ilimizde hem de tüm Türkiye’de önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

                Projemizle TÜBİTAK 2023 vizyon belgesindeki hedefler doğrultusunda, bireylerin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren; bireysel farklılıkların gözetilmesi ve değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini geliştirebildiği; zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı bir öğrenme ortamını okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm öğrenci, öğretmen, veli ve Kuşadası Halkı için hazırladığımız etkinlikleri, kurulan atölyelerle  eğlenceli bir şekilde sunmayı amaçlamaktayız.