Amacımız

0 comments4007AMAÇ

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında, öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bilimsel becerilere sahip bireylerden oluşan toplumlar, diğerlerine göre belirgin bir güce sahiptir. Ülkemizin de böylesine bir güce sahip olması, özellikle orta öğretim düzeyinde yapacağı öğretim tasarımıyla yakından ilişkilidir. Baş döndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı yüzyılımızda bilim ….  Read More

Hedef Kitle

0 comments4007HEDEF KİTLE

       “Kuşadası STEAM ve Astronomi Bilim Şenliği” projesi fikir aşamasında, projenin sağlıklı, verimli yürütülmesi ve hedefe hizmet etmesi açısından, planladığımız etkinlikleri dikkate alarak hedef kitlemizi 4 ana grupta sınıflandırdık. Kuşadası Eğitim Bölgesinde eğitim almakta olan anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden seçilecek öğrenci grupları;  29/31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmayı planladığımız şenliğimizde atölyelerimizin ve etkinliklerimizin ….  Read More

Proje Özeti

0 comments4007ÖZET

              2023 Eğitim Vizyonunun amacı; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli, sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına ….  Read More